resthit

Bir Teknoloji Merkezi Olarak Hazerfen Space

  • Bilim
  • 0
  • 531
  • 6

Günümüzde teknolojinin ulaşmış olduğu seviye tamamen uzay sanayi ve savunma sanayi ölçeğinde gerçekleştirilen çalışmaların bir sonucudur. Ayrıca hem teknolojik ilerleme hem de ülke ekonomisi ve geleceği için oldukça önemli olan bu çalışmalar için ülkemizde de önemli girişimler oluşmakta ve önemli adımlar atılmaktadır. Bu adımlardan bir tanesi de Bandırma’da 2015 yılında faaliyetlerine başlayan Hazerfen Space’tir.

Hazerfen Space Nasıl Bir Oluşumdur? 

Hazerfen Space, hiçbir kurum ya da kuruluşa bağlı olmayan, tamamen bağımsız ve gönüllü kişiler tarafından oluşan ekiplerin yer aldığı bir teknoloji merkezidir. Bandırma’da yer alan merkez bir firma ya da şirket değildir. Çalışmalar tamamen gönüllülük esasına dayalıdır. Merkezde yer alan gönüllüler çeşitli meslek mensuplarından ve üniversite öğrencilerinden oluşmaktadır.

Hazerfen Space Ne Yapar?

Türkiye’nin bir teknoloji merkezi olmayı önüne hedef olarak koyan Hazerfen Space, şu ana kadar Khan – 1 A ve Alfa Engine adında katı yakıt kullanılan roket motorları geliştirmiştir. Uzay hakkında çalışmalara da ağırlık veren ekip hedef olarak Atmosfer içi testler ve roket çalışmaları yürütmeyi de önüne koymuştur.

Aynı zamanda sistemsel ve donanımsal çalışmalar yürüten Hazerfen Space, ülkemizdeki birçok projenin CFD analizlerini yapmaktadır. Üstelik şu ana kadar da birçok roket ekibinin donanımsal ve hayati parçalara olan ihtiyacını kendi bünyesinden karşılamayı başarabilen aktif ve dinamik bir ekiptir.

Diğer Konular