mehmetortac

5 Neden Analizi Nasıl Yapılır

  • 11

Günlük hayatta ya da iş hayatında çeşitli problemlerle, çıkmazlarla karşı karşıya kalınabilir. Amaçlanan yere ulaşma yolunda ya da karşılaşılan engelleri atlatmak adına temel problem çözme teknikleri konularından biri olan 5 neden analizi, bu adımlarda uygulanabilecek ve olumlu sonuçlar alınabilecek sağlam bir tekniktir.

5 Neden Analizi Nedir?

Beş neden analizindeki 5’in anlamı beş neden sorusu soruluyor anlamına gelmez. Buradaki “5” semboliktir. Problemin nereden kaynaklandığına ulaşmak için o problem üzerine “neden?” diye sorular yöneltilerek asıl kusur gün yüzüne çıkarılmaya çalışılır.

Bu irdeleyici soruları bazı durumlarda “3. neden” sorusunu geçemez. Yaklaşık 3 neden sorusu yöneltildikten sonra derindeki asıl kök nedene ulaşılmış olur. 3 neden sorusu bir zorunluluk ya da kalıp değildir. Bu sorular problemin ortaya çıkmasında rol alan kaynağı bulana dek sürer.

 Peki 5 neden analizi nasıl uygulanır?

5 Neden Analizinin İşleyişi

Bir problem karşısında nasıl bir çözüm yolu izlenileceği ya da problemi atlatmak için nereden başlanılacağı bilinmiyorsa sebep-sonuç ilişkisini merkezinde barındıran 5 neden analizi tekniği anahtar rol oynar.

Neden sorularına karşı verilen cevaplar anlamsızlaşmaya başlarsa soru sorma i kesilir ve son verilen mantıklı cevap üzerinden ilerleyerek kaynağı bulup bir çözüm üretmeye dikkat etmeye başlanılır.

5 neden analizinin işleyişini bir benzetmeyle açıklamak gerekirse bu örnek daha iyi kavramak adına uygun olabilir;

Bir öğrencinin sınav sonucu beklediğinden düşük geliyor.

 

Diğer Konular