sercancetin

Peter İlkesi

  • 1

Peter İlkesi, Dr. Laurence J. PETER – Raymond HULL, Bilgi Yayınevi

Kitap Notları:

  • Olağan yeteneksizlik işten çıkarılmaya neden olmaz, yalnızca yükselmeyi engeller. Oysa üstün yeteneklilik, çoğu durumlarda işten çıkarılmayı gerektirir.
  • Hiyerarşi her şeye karşın korumalıdır!
  • Çekiş gücü bir görevlinin hiyerarşide kendisinin üstünde olan bir kişiye yakınlığıdır; bu yakınlık kan veya evlilik hısımlığına ya da dostluğa, tanışlığa dayanır diyebiliriz.
  • Bir hiyerarşik örgütteki görevliler yeteneksizliğe karşı çıkmazlar.
  • Düşenin dostu olmaz onun için doğrulacak kişi tek başına kalır.
  • İnsanlık tarihi içinde birkaç doğrunun zorlukla seçilebildiği büyük bir yanılgılar denizidir. / C.de Beccaria
  •  Adaylar parlamenter olabilmedeki yeteneklerine göre değil, seçilebilme şanslarına göre saptanırlar.
  • Sınıf sınırının korunması, bu sınırın olmaması durumuna göre, hiyerarşinin alt basamaklarında daha yüksek bir verim elde edilmesini sağlamaktadır.

https://konusmayadeger.com/2018/10/16/peter-ilkesi/

Diğer Konular