avukatizmirr

Boşanma Davası Nasıl Açılır ?

  • 3

Sözleşmeli boşanma sözleşmesi (boşanma sözleşmesi), bir sözleşmeli boşanma davasında boşanmanın yasal sonuçlarını öngören ve her iki tarafça imzalanması gereken bir sözleşme türüdür. Boşanma sözleşmesi, davanın kapatılması için vazgeçilmez olan boşanan tarafın velayeti, tazminat, soyadı, mal varlığı, tazminat ve nafaka şartları ve sözleşmeleri içeren son derece önemli bir hukuki metindir. İzmir Boşanma Avukatı, bir eşin çocuğun parası ve statüsüyle ilgili tüm konularda bir anlaşmaya vararak boşanmasını ifade eder. Her iki taraf da boşanmanın ilk şartını kabul ediyor; her iki taraf da en az bir yıldır evli. Yani evlilik tarihinden bu yana bir yıl geçmiş olmalıdır. Bir diğer önemli şart ise tarafların tüm şartlarda anlaşmaya varması ve herhangi bir ihtilaf olmamasıdır.

Bu Belge Nasıl Kullanılır?

Önerilen anlaşmada, boşanmanın ekonomik sonuçları ve çocuklar açısından sonuçları eş tarafından açıkça belirlenmelidir. Boşanmanın ekonomik sonuçları; ekonomik tazminat, manevi tazminat ve yoksulluk nafakası. Boşanmanın ekonomik sonuçlarına ek olarak, eğer eşin çocuğu varsa, yardımcı destek, kişisel ilişkiler ve vesayet konusunda karşılıklı bir anlaşmaya varılması gerekir.

İzmir Boşanma Avukatı - Sözleşmeli boşanma sözleşmesinde çocuğun velayetine ve çocukla kişisel ilişkisine ilişkin detaylar belirlenmelidir. Ancak bu düzenlemeler, çocuğun yüksek yararına olduğu ve hakim tarafından onaylandığı sürece geçerli olacaktır.

Velayet, 18 yaşın altındaki çocukların ve özel kısıtlamalara tabi kişilerin korunmasını ve korunmasını sağlamak için tüm sorumlulukları, yetkileri ve kişilik haklarına ve mülkiyet haklarına atıfta bulunur.

Ortak Velayet Kavramı

Ortak velayet kavramı, Türk Medeni Kanun'unda düzenlenmemiştir. Ancak, Türkiye Cumhuriyeti'nin 14 Mart 1985 tarihinde imzaladığı 11 Numaralı Protokol ile Değişik İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşme'ye Ek 7 Numaralı Protokol'ün, 25 Mart 2016 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 6684 sayılı kanun ile kabul edilmesi üzerine Türk Hukuku'nda ortak velayet kavramı kabul edilmiştir.

Ortak Velayet Düzenlemesinde çocukla kişisel ilişki nasıl düzenlenecek ?

  • Müşterek çocuk fiilen hangi tarafın (anne ya da baba) yanında kalıyorsa diğeri ile kişisel ilişki kurulmalıdır.
  • Müşterek çocuk belirli aralıklarla hem annesinin hem de babasının yanında kalıyorsa bu durum dikkate alınarak diğeri ile kişisel ilişki kurulmalıdır.

Ortak Velayet Düzenlemesinde İştirak Nafakası verilecek mi ?

  • Ortak velayet düzenlemesinde anne ve baba ortak çocuğun giderlerine ekonomik güçleri nispetinde eşit olarak katılım sağlayacaktır.
  • Çocuğu fiilen yanında bulunduracak olan tarafa, diğer tarafça çocuğun giderlerine uygun iştirak nafakası verilebilir.
  • Müşterek çocuk zaman zaman hem annesinde hem de babasında ikamet edecekse iştirak nafakası miktarı bu husus dikkate alınarak belirlenmelidir.

Nafakada Eşler arasındaki eşitlik:

  • Yoksulluk nafakasına ilişkin düzenlemeler kadın-erkek ayrımı yapılmaksızın eşlere eşit olarak uygulanmaktadır. Önemli olan yasada belirtilmiş koşulların mevcudiyeti olup, bu talebin hangi eşten geldiğinin bir önemi bulunmamaktadır.
  • Nafaka talep eden eşin boşanma ile yoksulluğa düşecek olması durumunda yoksulluk nafakası ödenmesi söz konusu olur. Nafaka bir zenginlik aracı olmayıp, boşanma neticesinde eşlerin geçimlerini sağlayabilmesi için öngörülmüş bir düzenlemedir.

 

Diğer Konular