ivmeakademi

ivme Akademi - Eğitim ve Danışmanlık

  • 4

 

Günümüz iş dünyasında çalışanlar ve danışmanlar bakımından olumsuz eleştiri olarak dile getirilen konuların başında verimlilik sorunu gelmektedir. Gerçekten özellikle ülkemiz çalışma sisteminde uzun mesai saatlerine rağmen günün sonunda ortaya çıkan ürün veya değer, toplam harcanan zamanla eşdeğer değildir. Çalışan ve danışmanlar hayatın kendilerine bahşettiği zamanın çoğunu fikri anlamda işe amade ederken, teknik anlamda bu eşleşmenin olmadığı, bir yerde bazıları bakımından mesai süresini doldurmaya odaklanıldığı gözlemlenmektedir. Belirttiğimiz hastalıklı iş akışı beraberinde çalışanlar ve danışmanlarda daha az işe odaklanma kavramının üremesine sebep olmuştur. Kişiler işi tüm hatları ile değerlendirme sürecini bırakmakta ve salt kendi sorumluluk sınırları bakımından konuya dahil olup, diğer kısımlarını görmezden gelebilmektedir. Nitekim çalışan veya danışmanın kendi ana iş gerekliliği dışındaki bakış açısı ve fikir beyanı ona çoğunlukla ek iş yükü olarak geri dönebileceğinden dolayı, bilinçli veya bilinçsiz olarak mesai saatlerini geçiren kimseler bakımından daha geniş ve inovatif bakış açısı ile süreçleri yürütmek arzulanmamaktadır.

Zamanla kişilerin bireysel özellikleri haline gelen bu durum departmanların karakteri haline dönüşebilmektedir. Yani mesai saatlerini dolduran bireylerden öte mesai saatlerini dolduran departmanlar ortaya çıkmakta, departmanlar varlık amaçlarını oluşturan işleri bir yana bırakıp, kendi iş sınırlarını müdafaa eden oluşumlar haline dönüşebilmektedir. Zamanla kişiler ve departmanlar arası iletişimi sınırlamakta ve bazen ortadan dahi kaldırabilmektedir. Uzun vadede ise bir nevi kavgalı departmanlar ortaya çıkmakta ve departmanlar, birbirinin tabiri caize yere düşmesini engellememekte, işleyiş sorunu olan salt kendi biriminin kusurunun olmamasını gözetmektedir. Ne var ki, bir departmanın yere düşmesi veya ortaya çıkan sonuçlar departmanlar arasındaki sorunlardan öte, işin olmasını, olmamasını, eksik veya yanlış olmasını ve herhangi bir ihtimale bağlı zararları beraberinde getirebilmektedir.

İvme Akademi, İnsan Kaynakları Yönetim Danışmanı, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Hukukçu gibi farklı disiplinleri uyum içinde birleştiren ve süreçlerin yönetiminde zenginlik ve geniş bakış açısından yararlanan bir yapıdır.

Diğer Konular