KeremBulut

Tuzla Havalandırma

  • 9

İnsan sirkülasyonunun yoğun olduğu yerlerde en önemli ihtiyaçlarından biri temiz havadır. Kapalı ortamlarda insanların da yoğun şekilde bulunmasıyla kirlenen havanın yerine temiz havanın gelmesi orada bulunan insanların hem sağlıkları hem de motivasyonları açısından oldukça önemlidir. Ortamdaki kirli havanın yerine temiz havanın gelmesini sağlayan sistemler havalandırma sistemleridir. Tuzla havalandırma sistemleri genel olarak kalitesi düşen havanın kalitesini arttırıp ortamdaki insanlar için en uygun ve en kaliteli hale getirilmesini amaçlar. Havalandırma sistemleri sağlık açısından önemli olmasının yanı sıra güvenlik açısından da oldukça önemli sistemlerdir. Havalandırma sistemlerinin kullanılacağı alanda oluşabilecek tehlikeli gazların da tahliyesini sağlar.

Tuzla havalandırma sistemleri belirli bir hızda ve belirli miktarda havanın ortamdan tahliye edilip yerine temiz havanın gelmesini sağlar. Tıpkı iklimlendirme sistemlerinde olduğu gibi havalandırma sistemlerinde de uygulanacak alanın fiziksel şartları oldukça önemlidir. Havalandırma sistemi uygulanmak istenen ortamın ne amaçla kullanılacağı da önemli bir unsurdur. Örnek verecek olursak bir restoran mutfağı ile bir ofisin ihtiyacı olan havalandırma aynı düzeyde değildir. Bu yüzden tercih yaparken ortamın ne amaçla kullanılacağı, büyüklüğü, yakın çevresinde etkilenebileceği başka bir durum olup olmadığı sağlıklı bir şekilde belirlenerek tercih yapılmalıdır. Temiz hava insan sağlığı için başlıca ihtiyaçlardandır. Ortamda bulunan insanları doğrudan ve dolaylı olarak pek çok şekilde etkiler. Bunun için kullanılacak havalandırma sistemleri de bu amaç doğrultusunda çalışmalıdır. İklimlendirme sistemlerinde olduğu gibi minimum ses seviyesinde çalışarak ortamda bulunan insanları rahatsız etmemeli ve gürültü oluşturmamalıdır.

Diğer Konular