watermark logo

Bunu Yaptıysanız Namazlarınız Kabul Olmamıştır ! Hem Mekruh hem Namazı Bozan şeyler!

3 Görüntülenme
fatih
fatih
25 Mar 2021

Namaz da gözleri yummak
İftidah tekbirinden selama kadar. namazın herhangi bir yerinde gözleri yummak mekruhtur. Özellikle secdede gözler kesinlikle açık olmalıdır. Bilindiği gibi mekruhlar namazı bozmamakla beraber, yapılması hoş/uygun olmayan halleri ifade eder. Mekruh olan bir fiili işlemek namazı bozmaz fakat namazdan elde edilen sevapları azaltabilir. Namazda haram olan birşeye kazara bakmamak için veya huşûu temin maksadıyla gözleri yummak ise caizdir.

Namazda sureleri (kıraati) kalben (zihinden) okumak
Bilindiği gibi kıraat namazın farzlarındandır. Kıraatın ölçüsü ise kendisi duyacak şekilde veya dili hafifçe kıpırdatacak şekilde okumaktır. Kendi okuyuşunu duymak şart olmamakla beraber efdaldir. Lakin en alt sınır dil hareketleri olacak şeklide okumaktır. Surelerin kalben yani zihinden okunduğu namazda kıraat yerine getirilmemiş olur ve kılınan bu namaz sahih değildir. İadesi gerekir. Malesef çoğu kişi bunu bilmediği için namazları geçerli olmamaktadır. Namazlarımızın geçerli olabilmesi için en az dil hareketleri olacak şekilde sureleri okumamız gerekir. Sureleri içimizden okuduğumuz namazlar sahih olmaz. Namaz hiç şüphesiz dinimizin en büyük ibadetlerindendir ve bunu layıkı ile yerine getirmek gerekir. Son derece önemli olan namaz ve namaz ile ilgili hususları araştırıp iyi öğrenmek gerekir.

Bu konuya ilaveten Diyanneten bir alıntı:

Fakihler ezberlenmiş olan Fâtiha sûresinin ve diğer sûrelerin namazda dili kıpırdatmaksızın ve ses çıkarmaksızın zihinden tekrarlanmasını okuma (kıraat) saymamışlardır; yani böyle yapmakla, namazın rüknü olan kıraatin yerine getirilmiş olmayacağını söylemişlerdir. Hiç ses çıkarmamakla birlikte harfleri diliyle düzeltmenin okuma sayılıp sayılmayacağı ise tartışmalıdır. Dilin hareketinin okuma sayılmayacağını söyleyenlere göre kendi duyabileceği bir sesle, fısıldar gibi, harfleri yerlerinden çıkartmak ve niteliklerini uygulamak suretiyle kıraat etmek en doğrusudur. Kimi âlimler ise, ezberdeki bir sûreyi ses çıkarmadan fakat dili hareket ettirerek tekrarlamanın okuma sayılacağını söylemişlerdir.

Namazda sağa sola bakınmak
Namazda sağa sola bakmak tenzihen mekruhtur. Namazın sevabını azaltır. Namazda sağa sola bakan, namaza odaklanmayan bireylerin namazından şeytan bir parça çalmıştır. Namazda mümkün olduğunca secde yerine bakılmalıdır. Bazı hükümler:

Âişe radıyallahu anhâ şöyle dedi: Resûlullah aleyhissalatü vesselama namazda başı sağa sola çevirmenin hükmünü sordum. Peygamberimiz: “Bu, kulun namazından bir miktarını şeytanın kapıp aşırmasıdır” buyurdu. (Buhârî, Ezân 93, bk. Ebû Dâvûd, Salât 161)

Peygamber Efendimiz bir hadislerinde bu hususu şöyle açıklamışlardır:“Namazda iken sağa sola bakmaktan sakınınız. Çünkü sizden biriniz namaz içinde olduğu müddetçe Rabbine münâcat etmiş, yani gizli gizli O’nunla konuşmuş olur.” (Heysemî, Mecmaü’z-zevâid, 2/80)

Ebu Zerr : “Kul namazda iken Allah Teala hep ona yönelmiş halde bulunur. Kul sağa sola bakınca Allah da kulundan yüz çevirir” (Nesai, Sehv 10)

İbn-i Abidin; Namazda bakınmayı yasak eden delil Tirmizi’nin Hz. Enes (ra)’den rivayet ederek sahihlediği şu hadistir: “Sakın namazda bakınma! Çünkü namazda bakınmak helâk olmaktır. Mutlaka bakınmak lazımsa farzda değil de, hiç olmazsa nafilede olsun.”

Daha fazla göster


0 Yorumlar Göre sırala

Hiçbir yorum bulunamadı