watermark logo

Yedi Gök ve Kevkeb Gezegenleri Kuran Ayetlerin'de Yıldızların Sırrı! Necm suresi Sırlı Ayetleri

2 Görüntülenme
ByThe
ByThe
25 Mar 2021

Necm, yıldız demek olup çoğulu 'Nücûm'dur. Araplar En-Necm ile Süreyya yıldızını kast ederlerdi. Aynı kökten olan teneccüm, yıldızlarla hükmetmektir. Müneccim, yıldızlarla uğraşan kişidir. Kur’an’da ayrıca kevkeb kelimesi kullanılır. Bu ifade, ışığı necm gibi kesintili değil daha güçlü ve yakından geldiğinden gezegen kullanımına daha yakındır. Hz. Yusuf’un rüyasındaki 11 yıldız kendisine yakın gezegenler manasında kevkeb ile ifade edilmiştir. Ayrıca her şeyin kevkebi büyük olanıdır. Necm ise büyük-küçük bütün yıldızlar için genel bir isimdir. Kevkeb sabittir. Necm ise ışığındaki zayıflıktan dolayı bazen fark edilmeyebilir.

Hevâ, gelip geçicilik manasındadır. Bir şey aşağı düştüğünde “Hevâ” kullanılırdı. Zira boşluktadır ve bu hâl gelip geçicidir. Ayrıca düşüldüğünde sizi tutamayan boşluk manasında hava kelimesi de aynı köktendir. 3. âyette zikredilecek olan insandaki hevâ ise nefsin gelip geçici beşerî arzu, istekler derecesine düşmesi ve meyli manasındadır.

Rabbimizin gelip geçici yıldıza yemin etmesi onu şahit göstermesidir. Nebi'nin yaşadığı vahiy alma tecrübesine bir şahitlik anlamında kullanılmış olabilir. Zira Kur’an aya, güneşe ve yıldızlara başka âyetlerde de yemin edip onların tapılacak şeyler değil birer mahlûk olduklarına dikkat çekerken pasif şahitliklerine de bir gönderme yapmaktadır. Aynı zamanda yıldız kaysa da, kayarak yolunu şaşırsa da, şu kayan yıldız şahittir ki arkadaşınız kayan yıldızın aksine ne kaydı, ne dalâlete düştü ne de azdı. Kayan yıldızı bu anlamıyla ikinci âyetle bağlantılı olarak okumak mümkündür.

Daha fazla göster


0 Yorumlar Göre sırala

Hiçbir yorum bulunamadı